Zajímavosti z okolí

Minimuzeum československého opevnění 1935-1938

Nachází se na kopci Leskoun, vede k němu polní cesta, u hlavní silnice je ukazatel.

Opevnění budované v pohraničí Československé republiky v letech 1935 - 1938 patří k části naší historie, která by neměla upadnout v zapomnění. V tomto období se uskutečnila výstavba zcela mimořádného rozsahu z hlediska technického, finančního a stavebního.


 Více informací na https://www.facebook.com/minimuzeum


Kopec Leskoun s bývalým hradiskem

Tento kopec býval cílem řady turistů i díky své historii a tajemnu, které ukrýval.

Dnes zde probíhá těžba kamene a rysy kopce se zcela změnily.

Přírodní památka ŠIDLOVY SKALKY

Lokalita se stepní vegetací.


Lokalita leží v prostoru lomu kopce Leskoun, je obklopena aktovým porostem. Fragmenty acidofilní stepní a teplomilné vegetace se vyskytují na granodioritových skalkách.
Lokalita je potlačována invazivním akátem a negativně působí také těžba v lomu.

Větrné vodovodní kolo ve Vedrovicích

Větrné kolo s vodním čerpadlem bylo vyrobené moravskou firmou Kunz v Hranicích na Moravě v letech 1912 -1914.
Nachází se na parcelním čísle 52/14 mezi domy č.p. 28 a 29 v části bývalých Zábrdovic nad místním koupalištěm.


Větrné kolo bylo určeno k čerpání vody do vodojemu a rozvodu vody v části Zábrdovic a ve Vedrovicích na návsi. Je zachováno v kompletním stavu. Uvedené kolo je unikátní technickou památkou zapsanou do seznamu kulturních nemovitých památek od roku 1985 jako Větrné kolo větrákového typu + kormidlo + stožár kovový příhradové konstrukce rejstříkového čísla 34913/7-7119.
Kolo není v provozu již od 50. let minulého století, byla na něm provedena řada oprav po poškození především povětrnostními vlivy. Povětrnostní podmínky území posledních let způsobily nenahraditelné škody především na větrném kole s lopatkami. Z tohoto důvodu bylo zajištěno, aby se nemohlo otáčet a tím se zajistila bezpečnost majetku a osob žijících v bezprostřední blízkosti. Se souhlasem památkového úřadu bylo rozhodnuto, že se vyrobí přesná replika původního kola z odolnějšího materiálu, moderními technologiemi a ovšem odlehčené konstrukce. Tím by se mělo snížit riziko případného poškození majetku i osob v blízkosti kola a zamezit nadměrnému hluku, které kolo vydávalo po nedokonalých opravách.
Původní větrné kolo je tedy umístěno na dvoře Muzea a informačního centra jako součást expozic. Na stožáru se nachází odlehčená replika a je bohužel opět zajištěna, aby se neotáčela z důvodu nadměrného hluku.

Čertova díra

Horninový úkaz ve Vedrovicích s pověstí.


Nachází se nad fotbalovým hřištěm, po hlavní silnici a dále po směrovkách.


Další obce v okolí: