Knihovna

Účel knihovny spočívá v zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám.

Knihovnické služby

 • Půjčování knih a periodik
 • Meziknihovní výpůjční služby
 • Cirkulační služby – výměnný fond
 • Reprografické a kopírovací služby
 • Informační služby
 • Literární besedy pro malé i velké
 • Tvořivé dílničky

  Stránky knihovny   


IMG-4000

Manipulační poplatek - registrace              50 Kč/rok
Meziknihovní výpůjčka                                   Dle podmínek knihoven a tarifu České pošty

Sankční poplatky:

 • Prodlení výpůjčky 10 dní od data vypršení výpůjční lhůty      5 Kč
 • První upomínka po 10 dnech od první upomínky                     20 Kč
 • Dopis knihovníka po 10 dnech od první upomínky                   50 Kč
 • Dopis zřizovatele po 10 dnech od dopisu knihovníka              50 Kč
 • Ztráta, poškození, obnovení čt. průkazu manipul. poplatek    10 Kč


Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek 30 Kč. K částce se připočítává i poplatek advokátní poradny.

Manipulační poplatek – škody: 20Kč
Ztráta/poškození knihy neslučitelná s dalším používáním titulu + man. poplatek: PC knihy + 20  Kč nebo náhrada


Internet pro registrované čtenáře v době otevření knihovny zdarma.


Kniha Vedrovice slovem i obrazem součástí knihovního fondu a v prodeji na poště a v muzeu ve Vedrovicích. 


Cena 400 Kč za kus.