Přírodní památka Šidlovy skalky

Lokalita se stepní vegetací. Součástí Geocashing.

Přírodní památka ŠIDLOVY SKALKY


LOKALITA: k.ú. Olbramovice
ROZLOHA: 1,21 ha
Vyhlášeno v roce 1998

Zařazeno v GEOCACHIG.


e3c3f13c-6684-40e4-aced-aff8cbc8074d.jpg

 

Lokalita leží v prostoru lomu kopce Leskoun, je obklopena aktovým porostem. Fragmenty acidofilní stepní a teplomilné vegetace se vyskytují na granodioritových skalkách. Lokalita je potlačována invazivním akátem a negativně působí také těžba v lomu.

 

 

Na otevřených místech se objevují ostrůvky keříčkové teplomilné vegetace s 

vřesem obecným (Calluna vulgaris), 

kručinkou chlupatou (Genista pilosa), 

ostřicí nízkou (Carex humilis), 

kostřavou ovčí (Festuca ovina), 

kostřavou walliskou (Festuca valesiaca)

ovsířem lučním (Avenula pratensis).

V těchto porostech najdeme 

kavyl sličný (Stipa pulcherrima), 

trávničku obecnou (Armeria vulgaris), 

zlatovlásek obecný (Linosyris vulgaris), 

lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera)

smil písečný (Helichrysium arenarium).


Na rostlinná společenstva je vázána řada vzácných druhů hmyzu.

Byl zde prokázán:

kudlanky nábožné (Mantis religiosa), 

ploskoroha pestrého (Libelloides macaronicus), 

krajníka pižmového (Calosoma sycophanta), 

roháče obecného (Lucanus cervus),

martináče hrušňového (Saturnia pyri)

a jiných druhů bezobratlých.

V území hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio).

(Zdroj: Chráněná území ČR, svazek IX. Brněnsko, okres Znojmo; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007)

35ae03b1-6ba6-4841-a90a-e48b943bb0da.jpge3c3f13c-6684-40e4-aced-aff8cbc8074d.jpge625acc8-67bf-4b7e-9f98-42af591bc338.jpg


cz en de

Dnes je 2. července 2022

Svátek má Patricie

© 2010 | Muzeum a informační centrum Vedrovice | created by Autograph, Admin-NG