Památky a zajímavosti

Petrovice

Petrovice

První písemná zmínka o Petrovicích pochází z roku 1253. Nachází se nedaleko Moravského Krumlova, cca 5 km. Zajímavostí této obce jsou obnovené relaxační mokřady a dochovaná došková chalupa.

Kopec Leskoun

Kopec Leskoun

Tento kopec býval cílem řady turistů i díky své historii a tajemnu, které ukrýval. Dnes zde probíhá těžba kamene a rysy kopce se zcela změnily.

Přírodní památka Šidlovy skalky

Přírodní památka Šidlovy skalky

Lokalita se stepní vegetací. Součástí Geocashing.

Větrné vodovodní kolo ve Vedrovicích - technická památka

Větrné vodovodní kolo ve Vedrovicích - technická památka

Větrné kolo s vodním čerpadlem bylo vyrobené moravskou firmou Kunz v Hranicích na Moravě v letech 1912 -1914. Nachází se na parcelním čísle 52/14 mezi domy č.p. 28 a 29 v části bývalých Zábrdovic nad místním koupalištěm.

Vémyslice

Vémyslice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1234. S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse. Socha sv. Jana Nepomuckého, kostel Narození Panny Marie.

Tulešice

Tulešice

Zámek uprostřed obce půvovdně tvrz založena před r. 1525. První písemná zpráva pochází z r. 1535, kdy patřila pánům z Lipé.Počátkem 18. století rozšířena na zámek Záblatskými z Tulešic. Zámek byl přestavěný a rozšířený v r. 1726 a do dnešní podoby upraven v r. 1743.

Rešice

Rešice

Výraznou dominantou je kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1720. Dalšími významnými stavbami jsou stará škola, nový kulturní dům, zámek Rešice, socha Panny Marie ale i památník významných občanů Rešic. Rešická kaple, pomník na památku první a druhé světové války,kříž u kaple,Sochy světců(sv. Valentýn, sv. Florián,sv. Jan Sarkander,sv. Jan Nepomucký, sv. Juda Tadeáš,sv. Donat, sv. Vendelín)

Kadov

Kadov

Obec byla původně německá, pojmenována Chadau. První písemná zmínka byla v roce 1235. Byla to obec farní s vlastním farářem. Panství patřilo pánům z Pernštejna, v pozdějších letech byl Kadov. Kostel sv.Filipa a Jakuba, vstupní brána na hřbitov z roku 1735 (sochy sv. Floriana, sv.Urbana, sv. Trojice, sv. Rozalie, sv. Jana z Nepomuku)

Jamolice

Jamolice

Osudy Jamolic v nejdávnější době se spojují s řádem templářů, jenž se zde roku 1232 za krále Václava I. usadil. Řád sídlil nejprve v Jamolicích, kde zřídil kostel s farou.Dominantou obce je kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, jehož přestavba byla ukončena v roce 1818. Na věži jsou 2 zvony z roku 1615 a 1696. Před kostelem je postaven pomník památce padlým v 1. světové válce, který byl vysvěcen 13. 4. 1938. Zřícenina Templštejn.

Horní Dubňany

Horní Dubňany

Nejstarší dějiny Horních Dubňan začínají kdesi v hlubokém pravěku. První zemědělci se usadili v katastru obce před více než 6000 lety. Archeologické nálezy jsou ojedinělé a nečetné, přesto však můžeme jejich prostřednictvím nahlédnout do života tehdejších lidí. První písemná zpráva o Horních Dubňanech pochází z roku 1279. Obec dle ní náleží templářskému řádu, po jehož zrušení roku 1312 přešla pod johanitský řád. Kostel sv. Petra a Pavla, socha sv. Jana Nepomuckého

Dolní Dubňany

Dolní Dubňany

Nejstarší dochovanou stavbou obce je kostel sv. Václava, vystavěný templáři ve druhé polovině 13. století. Jim byl přiřčen i jeho patronát. Po zrušení templářského řádu v.r. 1312 přešel patronát kostela na maltézskou komendu na Starém Brně. Byl jí však r. 1503 odňat Jindřichem z Lipé, pánem na Moravském Krumlově, jemuž tehdy už náležel značný kus vsi.

Rybníky

Rybníky

Tato obec je v neposlední době známá znovuobjevením zaniklé obce Tupanov, kde stojí kaple sv. Markéty a místní hřbitov a také tradicí vinařství. Největší vinař má své zázemí ve starém mlýně. Více informací na www.obecrybníky.cz. Vinařství www.vinnysklep.znojemsko.com.

Moravský Krumlov

Moravský Krumlov

Nedaleké město Moravský Krumlov je centrem, kde se lidé sjíždí na nákupy, do zdravotního zařízení a na městský úřad. Město má krásné okolí řeky Rokytné a řadu pamětihodností. Více na www.mkrumlov.cz.

Olbramovice

Olbramovice

Obec Olbramovice leží nedaleko Vedrovic, je známá svou vinařskou tradicí. Více na www.obec-olbramovice.cz. Kostel všech svatých, pomník obětem 1. světové války, sousoší Marie a sv. Jana

Bohutice

Bohutice

Tato vesnice nedaleko M. Krumlova ukrývá řadu zajímavých pamětihodností - zámek, kostely, křížovou cestu, lurdskou jeskyni, barokní sochy a další. Více na www.bohutice.cz.

Minimuzeum československého opevnění 1935-1938

Minimuzeum československého opevnění 1935-1938

Prohlédněte si zrekonstruované opevnění pěkně zblízka. Více informací na www.minimuzeum.com, e-mail: minimuzeum@seznam.cz, tel: 777650269.


cz en de

Dnes je 17. srpna 2022

Svátek má Petra

© 2010 | Muzeum a informační centrum Vedrovice | created by Autograph, Admin-NG