Větrné vodovodní kolo ve Vedrovicích - technická památka

Větrné vodovodní kolo


a67801c4-c919-47af-bda8-055d394adcfb.jpg

Větrné kolo s vodním čerpadlem bylo vyrobené moravskou firmou Kunz v Hranicích na Moravě v letech 1912 -1914. Nachází se na parcelním čísle 52/14 mezi domy č.p. 28 a 29 v části bývalých Zábrdovic nad místním koupalištěm.

Větrné kolo bylo určeno k čerpání vody do vodojemu a rozvodu vody v  části Zábrdovic a ve Vedrovicích na návsi. Je zachováno v kompletním stavu. Uvedené kolo je unikátní technickou památkou zapsanou do seznamu kulturních nemovitých památek od roku 1985 jako Větrné kolo větrákového typu + kormidlo + stožár kovový příhradové konstrukce rejstříkového čísla  34913/7-7119.

Kolo není v provozu již od 50. let minulého století, byla na něm provedena řadaoprav po poškození především povětrnostními vlivy. Povětrnostní podmínky daného území posledních let způsobují nenahraditelné škody především na větrném kole s lopatkami. Z tohoto důvodu bylo zajištěno, aby se nemohlo otáčet.

Bylo vzato v potaz zajištění bezpečnosti majetku a osob žijících v bezprostřední blízkosti. Se souhlasem památkového úřadu bylo rozhodnuto, že se vyrobí přesná replika původního kola z odolnějšího materiálu, moderními technologiemi a ovšem odlehčené konstrukce. Tím by se mělo snížit riziko případného poškození majetku i osob v blízkosti kola a zamezit nadměrnému hluku, které kolo vydávalo po nedokonalých opravách.

Původní větrné kolo je umístěno na dvoře Muzea a informačního centra jako součást expozic.


cz en de

Dnes je 23. července 2019

Svátek má Libor

© 2010 | Muzeum a informační centrum Vedrovice | created by Autograph, Admin-NG