Přírodní památka Šidlovy skalky

Lokalita se stepní vegetací. Součástí Geocashing.

Přírodní památka ŠIDLOVY SKALKY


LOKALITA: k.ú. Olbramovice
ROZLOHA: 1,21 ha
Vyhlášeno v roce 1998


e3c3f13c-6684-40e4-aced-aff8cbc8074d.jpg


Lokalita leží v prostoru lomu Leskoun, je obklopena akátovými porosty. Fragmenty acidofilní
stepní a teplomilné vegetace se vyskytují na granodioritových skalkách.
Mezi druhy lze nalézt vřes obecný, kručinku chlupatou, kostřavu valiskou, kavyl sličný, trávničku obecnou, smil písečný, aj. Na mělkých půdách se vyskytuje mimo jiné druhy kostřava sivá, křivatec český, na hlubších roste kakost krvavý a růže bedrníkolistá.
Lokalita je potlačována invazním akátem a negativně působí těžba v lomu.

35ae03b1-6ba6-4841-a90a-e48b943bb0da.jpge3c3f13c-6684-40e4-aced-aff8cbc8074d.jpge625acc8-67bf-4b7e-9f98-42af591bc338.jpg


cz en de

Dnes je 23. července 2019

Svátek má Libor

© 2010 | Muzeum a informační centrum Vedrovice | created by Autograph, Admin-NG